Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6752

KẾ HOẠCH Đảm bảo công tác y tế cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn huyện Như Xuân

Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định về việc phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Thực hiện Công văn số 2865/SYT-NVY ngày 05/6/2024 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc bảo đảm công tác y tế cho kỳ thi rốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 của Uỷ ban nhân dân huyện Như Xuân. Nhằm triển khai tốt việc đảm bảo công tác y tế cho kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Trung tâm Y tế huyện Như Xuân xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025; kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 trên địa bàn huyện Như Xuân

 

KẾ HOẠCH

Đảm bảo công tác y tế cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn huyện Như Xuân

 
 

 

Căn cứ Quyết định số  1453/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định về việc phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Thực hiện Công văn số 2865/SYT-NVY ngày 05/6/2024 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc bảo đảm công tác y tế cho kỳ thi rốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 của Uỷ ban nhân dân huyện Như Xuân.

Nhằm triển khai tốt việc đảm bảo công tác y tế cho kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Trung tâm Y tế huyện Như Xuân xây dựng kế hoạch  đảm bảo công tác y tế cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025; kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 trên địa bàn huyện Như Xuân, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh trước, trong và sau kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 trên địa bàn huyện Như Xuân.

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo bố trí đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số phòng chống dịch, cơ số thuốc sẵn sàng chăm sóc, điều trị phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện Như Xuân.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các địa điểm tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện Như Xuân; kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vấn đề y tế, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh và người nhà đưa thí sinh đi thi.

- Đảm bảo 100% các điểm thi, các hoạt động của kỳ thi thực hiện theo khuyến

cáo phòng chống dịch của Bộ Y tế; 100% các điểm thi được khử khuẩn bằng Cloramin B trước và sau kỳ thi.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 diễn ra vào các ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2024. Địa điểm thi: Tại 03 hội đồng thi trường THPT trên địa bàn huyện (Trường THPT Như Xuân - Thị trấn Yên Cát; Trường THPT Như Xuân 2 - Bãi Trành; Trường THCS&THPT Như Xuân - Thanh Quân).

2.  Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra vào các ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2024. Địa điểm thi tại 04 hội đồng thi trường THPT trên địa bàn huyện (Trường THPT Như Xuân; THGDNN - GDTX  - Thị trấn Yên Cát; Trường THPT Như Xuân 2 - Bãi Trành; Trường THCS&THPT Như Xuân - Thanh Quân).

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

1.     Công tác đảm bảo vệ sinh, phòng chống dịch bệnh 

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn; thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại nơi diễn ra các điểm thi, bảo đảm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trước và trong khi diễn ra kỳ thi; thực hiện theo Hướng dẫn Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh.

- Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tùy vào tình hình diễn biến của dịch và điều kiện cụ thể của từng xã, thị trấn; Trạm Y tế xã, thị trấn chủ động tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp khi tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 trên địa bàn. Cụ thể:

+ Tiến hành khử khuẩn bằng Cloramin B tại 100% các địa điểm thi trên địa bàn huyện trước ngày thi và sau khi kỳ thi kết thúc.  

+ Các địa điểm thi được bố trí đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch: thoáng khí, đảm bảo vệ sinh, thuận tiện cho việc giữ khoảng cách, có bố trí các thùng đựng rác, thu gom khẩu trang đã qua sử dụng để xử lý theo quy định.

+ Tùy vào diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tế tại địa phương, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tại các địa điểm thi.

+ Bố trí khu vực rửa tay có khẩu trang, nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho thí sinh tại địa điểm thi.

+ Thực hiện giữ khoảng cách giữa các thí sinh trong phòng thi.

2.     Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến dịch vụ ăn uống của các nhà hàng, cửa hàng và địa điểm tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025.

- Chủ động giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các yếu tố nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

- Tổ chức, thành lập và phân công nhiệm vụ các đoàn công tác kiểm tra giám sát điều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn nơi ăn nghỉ của cán bộ làm nhiệm vụ trong kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhất là các khu vực có tổ chức điểm thi;  kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định.

- Tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm trước và trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

3. Công tác thường trực cấp cứu, xử trí các trường hợp đặc biệt

- Tổ chức thực hiện nghiêm các chế độ thường trực phòng, chống dịch và công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế và 16 Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện; duy trì chế độ thường trực 24/24h trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

- Bố trí lực lượng cán bộ y tế thường trực tại các địa điểm thi để giám sát, theo dõi, thông tin, báo cáo, xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh và các vấn đề y tế có thể xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

- Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc thiết yếu, vật tư, trang thiết bị, phương tiện khi có các tình huống cấp cứu, dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra.

4. Công tác thông tin báo cáo

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày về Ban thường trực phòng chống dịch huyện Như Xuân, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Ngành Y tế và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Trung tâm Y tế huyện

1.1. Phòng Hành chính tổng hợp 

 Phân công cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc tuyến xã thực hiện đảm bảo y tế, phòng chống dịch cho thi kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

1.2. Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS

- Hướng dẫn y tế về phòng chống dịch phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10

 

 THPT năm học 2024 - 2025.

- Lập dự trù cho kế hoạch cấp hóa chất Cloramin B; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Trạm Y tế tổ chức thực hiện phun khử trùng tại các địa điểm thi, hoàn thành trước 01 ngày trước khi kỳ thi diễn ra.

- Đảm bảo công tác trực dịch, báo cáo dịch theo quy định.

1.3. Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng - Dinh dưỡng

- Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trước, trong và sau khi diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

- Phân công cán bộ tham gia các đoàn công tác kiểm tra giám sát điều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhất là các khu vực có tổ chức địa điểm thi; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định.

- Phân công cán bộ tham gia tổ thường trực đảm bảo an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm trước và trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Tổ chức kiểm thực 3 bước; tham gia điều tra khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

1.4. Khoa Cận lâm sàng 

- Phối hợp khoa ATTP - YTCC - DD tham gia các đoàn công tác kiểm tra giám sát điều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn, trực tiếp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu khi có ngộ độc xảy ra trong thời gian diễn  ra kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

          - Tham gia đội phản ứng nhanh, đội phòng chống dịch cơ động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn trước, trong và sau kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

1.5. Đội phòng chống dịch cơ động 

 Chuẩn bị cơ số phòng chống dịch, trang thiết bị, hóa chất cần thiết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có dịch bệnh xảy ra trước, trong và sau khi tiến hành kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

          1.6. Phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu và tham gia công tác phòng, chống dịch, nhất là tuyên truyền thực hiện thông điệp 3K theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi tham gia  kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

- Phối hợp Khoa ATTP - YTCC - DD tăng cường công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.7. Các khoa, phòng khác 

- Phân công cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện công tác y tế khi diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

- Tham gia các công tác khác khi được lãnh đạo đơn vị điều động.

2. Trạm Y tế xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND xã, thị trấn ban hành kế hoạch đảm bảo y tế (Vệ sinh môi trường, Phòng chống dịch, An toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe…) phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực tế tại địa phương.

- Tổ chức phun khử trùng tại tất cả các địa điểm thi trên địa bàn, hoàn thành trước 01 ngày trước khi tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

- Phân công cán bộ trực. tham gia làm nhiệm vụ trong kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

- Đảm bảo phương tiện, trang thiết bị y tế sơ cấp cứu ban đầu tại các địa điểm thi.

- Các xã có tổ chức điểm thi phải bố trí, xắp xếp giường bệnh tại Trạm Y tế khi có yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kịp thời xử ký các tình huống khi có dịch bệnh, ngô độc thực phẩm xảy ra ở các Điểm thi.

- Trạm Y tế xã, thị trấn có tổ chức điểm thi tham mưu cho UBND xã, thị trấn viết bản cam kết cho các cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; đặc biệt gần khu vực điểm thi. Tổ chức kiểm tra, giám sát trước và trong kỳ thi; xử lý các cá nhân và hộ kinh doanh vi phạm hoặc không đảm bảo theo qui định. Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

- Thực hiện công tác trực và báo báo theo quy định.

Trên đây là nội dung  Kế hoạch đảm bảo công tác y tế cho ra kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nhiệp năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện. Giám đốc Trung tâm Y tế Như Xuân yêu cầu các khoa, phòng và Trạm Y tế nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

                                                                                       Nguồn: Trung tâm y tế Như Xuân